Třebešín Technology Tour

Skutečnosti vstříc: díl I. - SLÉVÁRNA

Zatímco v Praze na Třebešíně se zvolna schyluje k prvnímu zvonění, procházejí Tomáš Průša, Martin Kříšta, Honza Bartoška a Standa Čihák branou Slévárny a modelárny v Novém Ransku na Vysočině. Jsou v montérkách, vybaveni notebooky, fotoaparáty a poznámkovými bloky. V osm ráno jim začíná sedmihodinová pracovní směna pravidelnou schůzkou v kanceláři vedoucího technického úseky firmy Ing. Ivo Lány, Ph.D. Ten s nimi probere program plánovaný na každý z pěti dnů jejich maturitní stáže. „Studenti mají během této praxe dostatek času na podrobné seznámení se všemi provozy naší slévárny, s technickou přípravou výroby, s laboratorním testováním materiálů i odlitků, se správou potřebné technické dokumentace a také s teoretickými základy našeho oboru – například se strukturami a vlastnostmi odlévaných materiálů. To užitečně rozšiřuje znalosti, které mají ze školy.“ říká Ing. Lána a dodává, že intenzivní přísun informací o slévárenských procesech nekončí pozorováním a dokumentací výroby v halách firmy. Důležité jsou každodenní rozhovory studentů s pracovníky odpovědnými za jednotlivé činnosti. Mohou tedy zpovídat konstruktéry, technology, formíře, slévače, obráběče…

Nasbírají tak jedinečné podklady přímo „od zdroje“, které využijí pro první důležitý výstup svých prací: charakteristiku soudobého slévárenského procesu a návazných činností. Dalším praktickým výstupem je tvorba 3D CAD modelu konkrétního odlitku ze sortimentu firmy a příprava odvozených 2D výrobních výkresů jednotlivých variant produktu. Na takovém příkladu se studenti seznamují s postupy změnového řízení výrobku např. při technologické inovaci výrobku nebo při jiných požadavcích zákazníka.
Slévárna a modelárna Nové Ransko, s. r. o. (SaM) je firma střední velikosti, zaměstnává přes 200 pracovníků a zabývá se sériovou i kusovou výrobou odlitků z tvárné litiny a slitin neželezných kovů, zejména z hliníku. Svou činnost provozuje v areálu na okraji Ždírce nad Doubravou, v němž se v minulosti zabývala kovovýrobou strojírna bratří Pujmanů (která mimo jiné vyráběla i zemědělské traktory) a po jejím znárodnění zde působila slévárna přičleněná k Chotěbořským strojírnám. SaM v současnosti intenzivně inovuje a rozšiřuje své výrobní kapacity s využitím dotačních titulů EU.

Ředitel společnosti Ing. František Kubát při startu spolupráce s třebešínskou průmyslovkou na podzim 2014 konstatoval, že firma vnímá svoji podporu maturitním projektům SPŠ jako pomoc potřebnou technickému vzdělávání v České republice. A pomoc je to opravdu velkorysá: firma studentům zajišťuje nejen odborný program v délce jednoho pracovního týdne, ale hradí po tuto dobu i jejich ubytování a polopenzi v místě stáže.

Prvními našimi studenty, kteří v SaM čerpali poznatky, byli David Havranek a Jiří Zavadil z oboru Technické lyceum. Svoji maturitní práci úspěšně obhájili v květnu 2015 a jejich zaujetí pro věc se stalo motivací pro letošní maturanty, kteří se vydali do žhavého slévárenského provozu v dalším školním roce. V sekci Ke stažení si část výsledné práce Davida a Jiřího můžete prohlédnout. „Jirka s Davidem mi téma ve slévárně doporučili – zmiňovali super spolupráci s panem Ing. Lánou a přístup lidí ve firmě obecně, i to, jak věc dobře souvisí s naší látkou technologie a strojů “ zdůvodňuje Tomáš Průša ze 4.A  volbu svého odborného maturitního finále 2016. 
Věřme tedy, že i letošní „akce slévárna“ přinese svým účastníků to hlavní: odborný růst, který využijí při svém dalším vzdělávání či na pracovní pozici, jež je zanedlouho po maturitě čeká.

Postřehy z metalurgické stáže našich čtvrťáků můžete sledovat na Facebooku Technologytour

Last modified onúterý, 01 prosinec 2015 22:56
back to top