Třebešín Technology Tour

Skutečnosti vstříc

O exkurzích TTT zde bylo (a bohdá ještě bude) napsáno mnoho. Naše industriální zážitky by za všechna ta léta vydaly na slušný dokumentární film a stále vyrážíme na nové cesty. Kromě víceméně jednorázových návštěv výrobních provozů se ale od roku 2011 soustavně snažíme, aby naši studenti, kteří ve 4. ročníku řeší maturitní práci s obhajobou (a mají vyšší cíle než jen recyklovat informace z webu), mohli pro své projekty čerpat inspiraci a expertní podporu přímo z nejčerstvějšího zdroje – tedy z aktuální technické praxe.

Za to, že se tento záměr daří naplňovat, patří velký dík především třem českým firmám, které třebešínskou průmyslovku podporují tím nejcennějším, co mohou žáci během studia získat: možností zapojit se do konstrukčního a technologického procesu, vyzkoušet si řešení reálného projektu se skutečnými daty a prakticky poznávat jednotlivé postupy a metody. Jim věnujeme pokus o tematický seriál pojmenovaný dle titulku tohoto článku, v němž spolupráci SPŠ s partnerskými firmami blíže představíme.

Řeč je o pražské projekční kanceláři 3D Chemoprag a.s., kopřivnické automobilce Tatra Trucks a.s., a Slévárně a modelárně Nové Ransko s.r.o.. Vedoucí pracovníci těchto firem velmi progresivně pomohli naší škole najít takové způsoby spolupráce, které zúčastněné studenty dokážou „vtáhnout do hry“ a zároveň podmiňují kvalitu výsledku – tj. úspěch před maturitní komisí. Práce jsou tematicky vždy koncipovány tak, aby student při řešení technického zadání, které pochází z oboru činnosti firmy, uplatnil co nejširší škálu dovedností získaných čtyřletým studiem SPŠ – tedy zejména znalosti z konstrukce a technologie, mechaniky, aplikace 2D a 3D CAD systémů, ale aby také dokázal zpracovat obsahově a formálně solidní technickou zprávu kvalitní češtinou pomocí Office aplikací a svoji práci poutavě obhájil. Po celou dobu maturitního projektu komunikuje student s mentorem z firmy, od něhož získává vstupní data, podklady, a jemuž předkládá průběžné výsledky. Mentor je při hodnocení práce obvykle i jejím oponentem. Je jasné, že takový typ zadání si vybírají ti, kteří k věci přistupují aktivně, protože prostě chtějí „něco víc“ oproti školní klasice. Proto i rozsah těchto maturitních prací (a čas strávený jejich tvorbou) se obvykle vymyká rutinnímu standardu. O tom se můžete leccos zajímavého dozvědět třeba v sekci Design Stars tohoto webu. Bývá to náročné, dynamické, až trochu adrenalinové - někdy … Běžnou součástí projektů jsou (i opakované) pracovní schůzky ve firmách či přímo několikadenní praxe v provozu.

Na naší škole mohou touto formou maturovat studenti oboru Technické lyceum a strojírenského zaměření oboru Strojírenství. Pro mladé techniky, kteří hodlají již během střední školy putovat skutečnosti vstříc je to cesta, na níž se rozhodně nesetkají s nudou.

Jako sci-fi působí v dnešní době fakt, že kolegové z partnerských firem pomáhají našim studentům tímto způsobem soustavně již několik let nad rámec svých běžných povinností a zadarmo. Činí tak nezávisle na oficiálním establishmentu, jehož podpora technického vzdělávání v naší zemi se omezuje na nekoncepční politická gesta či administrativně komplikované a neprůhledné procedury rozličných výborů, komitétů, agentur a komor; nejčastěji však vyšumí ve verbální rovině květnatých proslovů na společenských rautech.

V příbězích spolupráce s našimi partnerskými firmami postupně najdete i příklady výsledků studentských maturitních projektů. Dokazují poctivou snahu a nemalou energetickou investici všech zúčastněných. 

Last modified onúterý, 01 prosinec 2015 23:03
back to top